info@product-cs.nl +31 (0) 294 48 33 55

Home

Product Conflict Solutions is een internationaal georiënteerd onderneming met de focus op het leveren van oplossingen in het kader van Europese productwetgeving in de meest brede zin. Geschillen over  een product worden door onze technisch juristen door middel van mediation, bindend advies of arbitrage efficiënt en deskundig opgelost. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn in het kader van een contra expertise onderzoek of voor algemene vragen over de veiligheidseisen van producten.

Onze team van technische en juridische experts is gespecialiseerd in het leveren van diensten op het gebied van volgende productgroepen:

-          Industriële machines en installaties (aan elkaar gekoppelde machines) in ‘gewone’                              alsmede explosieve omgevingen;
-          Industriële elektrische en elektromagnetische (EMC-) apparaten;
-          Drukapparatuur
-          Bouwproducten (producten welke blijvend in bouwwerken worden verwerkt);
-          Persoonlijke beschermingsmiddelen
-          Medische hulpmiddelen en apparatuur
-          Radio- en telecommunicatieapparatuur
-          Gastoestellen
-          Meetinstrumenten

Voor een verkennend gesprek met een van onze experts, kunt u vrijblijvend contact opnemen door gebruik te maken van het contactformulier, een e-mail te sturen naar info@product-cs.nl of te bellen naar +31 (0) 294 48 33 55.

Voor het aanvragen van een CE Markering kunt u terecht bij onze partner.

Laatste Nieuws